Profesyonel Araştırma: Wall Street’in gözü HP Inc’in değişen görüntüsünde

Yakında InvestingPro abonelerine özel olarak sunulacak olan bu ProResearch makalesi ile Wall Street’in uzman görüşlerini keşfedin. S&P 500’den %700’e kadar daha âlâ performans gösteren stratejileri içeren en yeni eserimiz ProPicks ile yatırım stratejinizi geliştirin. Bu Yeni Yılda InvestingPro aboneliğinde %50’ye varan indirimden yararlanın. Ayrıyeten,SFY24 kodu ile2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ekstra %10 indirim yahut SFY241 kodu ile 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ekstra %10 indirim kazanın. Bunun üzere bedelli içeriklere daima erişim sağlamak için InvestingPro ile yatırım oyununuzu hızlandırın.

Şirkete Genel Bakış

BT Donanım ve İrtibat Ekipmanı dalının değerli isimlerinden HP Inc. şahsî bilgisayar ve baskı bölümlerinde değerli bir yere sahiptir. Merkezi Palo Alto, Kaliforniya’da bulunan HP, PC pazarında Dell, Lenovo ve Apple üzere teknoloji devleriyle, yazıcı pazarında ise Canon ve Epson ile rekabet ederek pazarda değerli bir yer edinmiştir. Dinamik bir teknoloji ortamının getirdiği zorluklara karşın HP, pazar hissesini artırmayı ve eser geliştirmede yenilikçilik konusundaki prestijini muhafazayı başarmıştır.

Farklı Pazarlardaki Performans

HP’nin esas segmentleri olan PC ve Baskı pazarları farklı derecelerde muvaffakiyet göstermiştir. Şirket, ünite ve gelir açısından pazar hissesi kazanımları elde etmiş olsa da, rekabetçi baskılar ve değişen tüketici talepleri nedeniyle değerli zorluklarla karşı karşıya. Bilhassa PC pazarı mercek altında ve analistler en azından 2024’ün birinci yarısına kadar zayıflık öngörüyor. Bununla birlikte, Ekim 2025’te Microsoft Windows 10 dayanağının sona ermesiyle pazarın toparlanması ve potansiyel olarak bir yükseltme dalgasını tetiklemesi beklendiği için bir umut ışığı var.

Öte yandan, Baskı segmenti kendi zorluklarını aşmaya çalışıyor. HP, abonelik modellerine geçiş ve faaliyet kârında büyümenin önünü açabilecek peşin kâr yaklaşımı da dâhil olmak üzere yapısal iyileştirmeler üzerinde çalışıyor.

Stratejik Ataklar ve Yenilikler

HP’nin Plantronics’i satın alması, yeni satış kanalları açabilecek ve maliyet tasarrufu sağlayabilecek stratejik bir ataktır. Ayrıyeten, yapay zekanın PC’lere potansiyel entegrasyonu, ortalama satış fiyatlarının artmasına ve gelir artışına yol açabilecek umut verici bir gelişmedir. Bu yenilikler, maliyet düşüşleri ve operasyonel verimliliklerle birlikte HP’yi gelecekteki büyüme için olumlu bir pozisyona getiriyor.

Rekabet Ortamı ve Pazar Eğilimleri

HP’nin hem PC hem de yazıcı pazarlarında güçlü oyuncularla karşı karşıya geldiği rekabet ortamı epey ağırdır. Şirketin yenilik yapma ve pazar trendlerine ahenk sağlama hüneri, pazardaki pozisyonunu korumak ve genişletmek için çok kıymetli olacaktır. Bilhassa, Kuzey Amerika’daki BT Donanım sanayisinin 2024 yılında ölçülü bir toparlanma görmesi bekleniyor, lakin değerlemeler tasa kaynağı olmaya devam ediyor.

Düzenleyici Ortam ve Müşteri Tabanı

Özetlerde düzenleyici ortam hakkında spesifik detaylar verilmemiş olsa da, HP üzere global ölçekte faaliyet gösteren şirketler için bu kıymetli bir konudur. HP’nin eserlerinin müşteri tabanı, kişisel tüketicilerden büyük işletmelere kadar çeşitlilik göstermekte ve bu da piyasa dalgalanmalarına karşı bir dereceye kadar esneklik sağlamaktadır.

Yönetim ve Strateji

HP’nin idaresi, operasyonel verimlilik ve inovasyona odaklanan bir strateji ile şirketi mevcut pazar zorluklarından geçirmeye odaklanmıştır. Şirketin finansal uygulamaları HPE’den ayrıldıktan sonra güçlü olmuş, gelir ve yarar artışı liderliğin aktifliğini yansıtmıştır.

Dış Faktörlerin Potansiyel Etkileri

Makroekonomik baskılar ve Berkshire Hathaway üzere büyük paydaşların potansiyel fiyat baskıları üzere dış faktörler HP’nin performansını etkileyebilir. Lakin şirketin agresif pay geri alım programı ve maliyet tasarrufu teşebbüsleri bu riskleri dengeleyebilir.

Yaklaşan Eser Lansmanları

Özetlerde yaklaşan eser lansmanları detaylandırılmamış olsa da, PC’lerde beklenen yapay zeka entegrasyonu, HP’nin yakın gelecekte yenilikçi teklifler için hazırlandığını gösteriyor.

Hisse Senedi Performansı

Analistler HP’nin pay senedi performansı hakkında 23,00 ila 40,00 $ ortasında değişen fiyat maksatları ile çeşitli görünümler sağladılar. Şirketin pay senedi benzerlerine kıyasla düşük performans gösteriyor lakin özgür nakit akışı güzelleştikçe daha yüksek katsayılara ulaşma potansiyeli olduğu düşünülüyor.

Analistlerin Görüşleri ve Gerekçeleri

Analistler HP’nin beklentileri hakkında çeşitli görüşler lisana getirdi. Kimileri PC ve Baskı son pazarlarında devam etmesi beklenen zayıflık nedeniyle temkinli kalırken, başkaları şirketin maliyet düşüşleri, pazar hissesi kazanımları ve AI entegrasyonunun gelirleri artırma potansiyeli konusunda optimist.

Ayı Vakası

HP Inc. ana pazarlarında bir gerileme ile karşı karşıya mı?

HP Inc. için düşüş senaryosu, 2024’ün birinci yarısına kadar PC ve Baskı pazarlarında devam etmesi beklenen zayıflık etrafında ağırlaşıyor. Analistler, temkinli görünümlerine neden olarak bu dal zorluklarını göstermiş ve kimileri paya Underweight notu vermiştir. Bu bakış açısı, yavaş bir toparlanma mümkünlüğünü ve rekabetçi baskıların HP’nin kârlılığı üzerindeki tesirini göz önünde bulunduruyor.

Dış makroekonomik faktörler HP Inc. marjlarını daha da baskılayabilir mi?

HP için bir öbür kaygı kaynağı da berbatlaşan makroekonomik şartlar nedeniyle marj baskısı potansiyeli. Bilhassa Berkshire Hathaway üzere büyük paydaşlardan gelen fiyat baskısı üzere riskler şirketin mali performansını etkileyebilir. Ayrıyeten, makroekonomik rüzgarlar maliyet artışlarına yahut talep düşüşlerine yol açarsa, HP’nin marjları daha da daralabilir.

Boğa Vakası

HP Inc. yakın gelecekte hangi büyüme fırsatlarından yararlanabilir?

Yükseliş tarafında HP, performansını artırabilecek çeşitli büyüme fırsatlarına sahip. PC pazarında beklenen toparlanma, bilhassa de Windows 10 takviyesinin sona ermesiyle birlikte, HP için yararlı bir yenileme döngüsü sağlayabilir. Şirketin maliyet azaltma gayretleri ve operasyonel verimlilikleri de marj ve karlardaki güzelleşmeyi destekleyebilir. Ayrıyeten, yapay zekanın PC’lere entegrasyonu gelir artışı için kıymetli bir fırsat sunuyor.

HP Inc.’in stratejik teşebbüsleri hissedar kıymetini nasıl artırabilir?

HP’nin Plantronics’in satın alınması ve Baskı segmentinde daha kârlı modellere geçiş üzere stratejik teşebbüsleri, yeni satış kanalları yaratmaya ve faaliyet kârının büyümesini sağlamaya hazırlanıyor. Agresif pay geri alım programı, pay sayısının azaltılması yoluyla pay başına çıkarı potansiyel olarak artırarak hissedar bedelini artırabilecek bir diğer faktördür.

SWOT Analizi

Güçlü taraflar:

 • Güçlü marka varlığı ve çeşitlendirilmiş eser portföyü.
 • Pazar hissesi kazanımları ve yenilikçi eser geliştirme.
 • Güçlü finansal uygulama ve operasyonel verimlilik.

Zayıf İstikametler:

 • PC ve Baskı son pazarlarında devam etmesi beklenen zayıflık.
 • Sektörün esaslı oyuncularının rekabetçi baskıları.

Fırsatlar:

 • Potansiyel PC pazarı toparlanması ve eserlerde yapay zeka entegrasyonu.
 • Yeni satış kanalları ve maliyet tasarrufu sağlayan stratejik satın almalar.
 • Baskı segmentinde abonelik ve peşin kâr modellerine geçiş.

Tehditler:

 • Makroekonomik baskılar ve büyük paydaşların potansiyel fiyatlandırma baskıları.
 • Rakiplerin HP’nin pazardaki pozisyonunu bozabilecek teknolojik gelişmeleri.

Analist Hedefleri

 • Barclays Capital Inc: Fiyat maksadı $23.00 (20 Kasım 2023) olan düşük yük derecelendirmesi.
 • Citi Research: Fiyat amacı $33,00 olan satın alma derecesi (13 Kasım 2023).
 • Morgan Stanley & Co. LLC: Overweight notu ve $35,00 fiyat maksadı (12 Aralık 2023).
 • Evercore ISI: 40,00 $ fiyat gayesiyle Outperform notu (11 Aralık 2023).

Bu tahlil için kullanılan vakit aralığı Kasım-Aralık 2023 devrini kapsamaktadır.

InvestingPro Analizleri

HP Inc. BT Donanımı ve Bağlantı Ekipmanı kesimindeki rekabet ortamında ilerlerken, gerçek vakitli datalar ve uzman görüşleri, finansal sıhhati ve pay senedi performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilir. InvestingPro, HP’nin piyasadaki pozisyonuna ışık tutan bedelli ölçümler ve ipuçları sunuyor.

HP Inc. için InvestingPro dataları, bölümdeki değerli varlığını yansıtan 28,86 milyar dolarlık bir piyasa bedeline işaret ediyor. Şirketin F/K oranı 8,89 üzere cazip bir düzeyde ve 2023’ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 7,36 üzere daha da düşük bir düzeyde. Bu, HP’nin pay senedinin yakın vadeli çıkar büyümesine nazaran düşük bir fiyattan süreç gördüğünü göstermektedir. Dahası, şirket %3,79’luk güçlü temettü randımanını koruyarak hissedarlara paha döndürme konusundaki kararlılığının bir delilidir.

HP Inc. için iki değerli InvestingPro İpucu, yüksek hissedar getirisi ve temettüsünü 7 yıl üst üste artırma geçmişini içeriyor. Buna ek olarak, HP 53 yıl üst üste etkileyici bir biçimde temettü ödemelerini sürdürerek finansal istikrarını ve gelir getiren bir yatırım olarak güvenilirliğini vurgulamıştır. Bu faktörler, değişken bir piyasada istikrarlı getiri arayan yatırımcılar için bilhassa kıymetlidir.

Şu anda %50’ye varan indirimlerle özel bir Yeni Yıl indiriminde olan InvestingPro aboneliği ile aboneler, yatırım kararlarını bilgilendirmek için ek içgörülere ve ipuçlarına erişebilirler.“SFY24” kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10,“SFY241” kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde edebilirsiniz. Potansiyel yatırımcılar için kapsamlı bir tahlil sunan https://www.investing.com/pro/HPQ adresinde HP Inc. için 10’dan fazla ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.

Kaynak: Investing TR