Pew Araştırma Merkezi: Amerikalıların en az %16’sı kriptoya sahip

Pew Araştırma Merkezi: Amerikalıların en az %16’sı kriptoya sahip

Amerika’da Kripto Popüler Hale Geliyor

Pew Araştırma Merkezi tarafından Perşembe günü yayınlanan bir anket, Amerikalıların yaklaşık %16‘sının bir tür kripto para birimine yatırım yaptığını, ticaretini yaptığını veya kullandığını ortaya koydu. 18-29 yaş grubundaki kişilerde bu oran %31’e, hatta aynı yaş grubundaki erkeklerde %43’e çıkıyor. Araştırmaya katılan siyahi, İspanyol ve Asyalı katılımcıların her birinin kendilerini beyaz olarak tanımlayanlara göre kriptoya yatırım yapma olasılıkları daha yüksek. Görünen o ki, gelir açısından bir eşitsizlik yok.

Pew Araştırma Analisti Andrew Perrin şunları söyledi:

“Artık Amerikan halkının büyük bir kısmının kripto para birimlerine en azından biraz ilgi duyduğunu görüyoruz. Kripto para birimlerinin farkındalığı ve kullanımında demografik farklılıkların olduğunu görmek çok çarpıcı.”

Anketin örneklemi, merkezin Amerikan Eğilimler Paneli’nden seçilen 10.371 yetişkinden oluşuyordu. Panel, adreslerden oluşan bir ulusal rastgele örnekleme ile işe alınır ve ardından etnik köken, siyasi parti, cinsiyet ve eğitim gibi bir dizi faktörle ağırlıklandırıldı.

Panel üyelerine ayrıca kripto para birimlerini hiç duyup duymadıkları konusunda anket yapıldı. Ankete katılanların yaklaşık dörtte biri (%24) kripto hakkında çok şey duyduğunu söylerken, yaklaşık üçte ikisi (%62) biraz duyduğunu söyledi. Yaklaşık sekizde biri (%13) kripto hakkında hiçbir şey duymamıştı. Bu soru için de çapraz tablolarda ırka, cinsiyete, yaşa ve gelire göre bazı farklılıklar var.

Asyalı Amerikalılar, kripto para birimi hakkında çok şey bildiklerini bildiren en yüksek ihtimalle (%43) oldu. Diğer tüm etnik grupların yalnızca %25 ila %29’u kripto para birimi hakkında çok bilgili olduğunu bildirdi. Kripto yatırım oranları gelir dilimleri arasında farklılık göstermezken, yüksek düzeyde kripto bilgisine sahip olduğunu iddia eden katılımcıların oranı, buradaki gelirle orantılı olarak arttı. Kripto yatırım oranlarında olduğu gibi, kendi kendine bildirilen kripto bilgisine gelince, gençlik ve erkek olmak arasında güçlü bir ilişki vardı.

2015 yılında Pew, bir bütün olarak kripto para birimleri yerine Bitcoin (BTC) hakkında benzer (tam olarak aynı olmasa da) sorular soran bir anket yaptı. O zaman, sonuçlar oldukça farklıydı. Ankete katılanların yalnızca %1’i kendilerinin Bitcoin’e yatırım yaptığını söyledi ve yalnızca %48’i Bitcoin’i hiç duymamıştı. Bitcoin’i duyan katılımcılar, yüksek gelirli beyaz, üniversite eğitimli erkeklere yöneldi.