Ankete Göre ABD Vatandaşlarının %27’si Bitcoin’in Yasal Ödeme Aracı Olarak Kabul Edilmesi Fikrine Sıcak Bakıyor

Ankete Göre ABD Vatandaşlarının %27’si Bitcoin’in Yasal Ödeme Aracı Olarak Kabul Edilmesi Fikrine Sıcak Bakıyor

Yeni bir anket, ABD sakinlerinin %27‘sinin hükümetin Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak tanımasını desteklediğini ortaya çıkardı.

Araştırma ve veri analizi firması YouGov tarafından yapılan bir ankete göre, katılımcıların %27‘si Bitcoin’in Amerika Birleşik Devletleri’nde yasal ödeme aracı olarak kullanılması fikrini güçlü bir şekilde destekliyor.

4.912 ABD sakini ile gerçekleştirilen anket, Demokratların Bitcoin’i Cumhuriyetçilerden daha fazla desteklediğini gösterdi. Demokratların yaklaşık %29′u, Cumhuriyetçilerin %26′sına kıyasla BTC’nin yasal bir ödeme aracı olarak tanınmasını güçlü bir şekilde desteklediklerini belirtti.

Tahmin edebileceğiniz gibi, genç nesiller arasında daha fazla destek var. 25-34 yaşları arasındaki katılımcıların, %44’ü olumlu yanıt vererek, yasal ödeme aracı olarak BTC’yi oldukça destekliyor. Ancak 57-75 yaş arası fikre şiddetle karşı çıktı (%43), toplamda sadece %11’i bu öneriyi destekliyor.

Bulgular, gelirlerin bireylerin kripto ile ilgili tutumları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor; yılda 80.000 dolardan fazla kazanan katılımcılar, 40.000 dolardan az kazananlardan (% 11) Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak (% 21) iki kat daha fazla destekliyorlar. .

40.000 dolardan az kazanan katılımcılar aynı zamanda Bitcoin (BTC) fikre en güçlü şekilde karşı çıkan grup olarak belirtildi.